Jdi na obsah Jdi na menu
 


Něco málo o mně

Ing. Petr Král

 

Vzdělání

2015 - současnost

Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno

Doktorský studijní program

Studijní program: P3607 Stavební inženýrství (nD)

Studijní obor: Konstrukce a dopravní stavby

Zaměření: Konstrukce

Specializace: Stavební mechanika

Kombinované studium

2013 - 2015

Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno

Navazující magisterský studijní program

Studijní program: N3607 Stavební inženýrství (C)

Studijní obor: Pozemní stavby

Zaměření: Konstrukce a statika staveb

Specializace: Stavební mechanika

Studium zakončeno státní závěrečnou zkouškou v roce 2015

2009 - 2013

Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno

Bakalářský studijní program

Studijní program: B3607 Stavební inženýrství (B)

Studijní obor: Pozemní stavby

Zaměření: Konstrukce a statika staveb

Specializace: Stavební mechanika

Studium zakončeno státní závěrečnou zkouškou v roce 2013

2005 - 2009

Střední průmyslová škola stavební, Máchova 628, 757 01 Valašské Meziříčí

Obor: Pozemní stavitelství

Studium zakončeno maturitní zkouškou v roce 2009

 

Pedagogika

FAST VUT v Brně

BD001 Základy stavební mechaniky (cvičení)

BD004 Statika II (cvičení)

FAST VŠB - Technická univerzita Ostrava

Stavební mechanika (cvičení)

Statika stavebních konstrukcí I (cvičení)

Statika stavebních konstrukcí II (cvičení)

Statika stavebních konstrukcí II (obor KCE) (cvičení)

Pružnost a plasticita (cvičení)

Základy stavební mechaniky pro architekty (cvičení)

Statics of Building Structures I (přednášky + cvičení)

Building Statics (přednášky + cvičení)

Počítačová podpora statických výpočtů (cvičení)

Nelineární mechanika (cvičení)

Mechanika materiálu (přednášky + cvičení)

Mechanics of Materials (cvičení)

Inženýrské statické výpočty (cvičení)

 

Odborné zaměření

  • ​Statická a dynamická analýza stavebních konstrukcí metodou konečných prvků ve výpočetních systémech ANSYS, LS-DYNA a Scia Engineer
  • Aplikace nelineárních materiálových modelů betonu při numerickém modelování betonových konstrukcí ve výpočetních systémech ANSYS a LS-DYNA
  • Inverzní identifikace hodnot parametrů nelineárních materiálových modelů betonu s využitím optimalizačních metod v prostředí programu optiSLang

Zájmy

  • Squash
  • Volejbal
  • Fitness
  • Četba (v rámci práce odborná literatura, ale ve svém volném čase čtu rád komiksy, japonskou mangu, sci-fi a hororovou literaturu a českou fantastiku)
  • Filmy a seriály (rád se podívám na film či seriál z jakéhokoliv žánru)
  • Metal a hard rocková muzika